W dniu 21 września 2022 komisja ds. Rezydencji po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły do Instytutu Literatury do dnia 20 września 2022, postanowiła zakwalifikować do „Programu Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” dla osób z Ukrainy oraz przyznać stypendium:

  • Ilarii Szewczuk-Sznajder – 4 miesiące,
  • Olenie Denysewicz – 3 miesiące.

A także przedłużyć okres trwania Rezydencji:

  • Olenie Zamoyskiej – 3 miesiące,
  • Mariannie Lelyk – 2 miesiące.

 

Jednocześnie w związku z wykorzystaniem budżetu przeznaczonego na stypendia, Komisja wstrzymuje nabór dalszych zgłoszeń.

Program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 233/DF-VII/2022.