Informujemy, że Instytut Literatury otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w zakresie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń na III piętrze na lokale biurowe w siedzibie Instytutu przy ul. Smoleńsk 20 w Krakowie w kwocie 120 000 zł.