Informujemy, że tworzenie reżyserki w Instytucie Literatury zostało sfinansowane ze środków budżetu Państwa w zakresie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 133 610,00 zł.