Informujemy, że Instytut Literatury otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w zakresie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i bieżące na wdrożenie oprogramowania dot. EZD tj. elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 141 000,00 zł w tym wartość inwestycji: 49 000,00 zł.