ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Literatury