Ze względu na bardzo dużą liczbą zgłoszeń i w trosce o czasowy komfort prac jury, który przełoży się na najrzetelniejszy werdykt, postanowiliśmy przesunąć finał V Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Laureatów konkursu poznamy do końca września 2023 roku.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury”