W związku z pracą nad następującymi książkami:

  • prof. dr hab. Józef Fert – Ktoś nieopatrznie dotknął pustki po mnie. Wiersze wybrane Stanisława Grochowiaka
  • dr hab. Lech Giemza – Szukaj w historii wyjaśnienia swego losu. Proza Władysława Lecha Terleckiego

Instytut Literatury poszukuje dysponentów praw autorskich Stanisława Grochowiaka oraz Władysława Lecha Terleckiego celem zawarcia umowy licencyjnej i wypłacenia honorarium.

Dysponentów praw lub osoby mające wiedzę na ich temat, prosimy o kontakt: wydawnictwo@instytutliteratury.eu