Do tej pory region, znajdujący się między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, był traktowany jak monolit, który leży między zachodnią Europą a Rosją. Teraz należące do niego państwa mówią własnym głosem, a społeczność anglosaska ma szansę poznać ich historię i literaturę. Stanie się to dzięki „Trimarium” –  nowemu międzynarodowemu pismu, wydawanemu przez Instytut Literatury, o którym opowiadał jego redaktor naczelny Paweł F. Nowakowski. Przedstawiamy Państwu pierwszy numer kwartalnika!

W pierwszym numerze

W części historycznej premierowego numeru poruszamy tematy związane z powstaniem państw narodowych po I wojnie światowej. Interesuje nas ukazanie rozbieżności interesów i obszarów problemowych w relacjach tworzących się wówczas państw Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy każdego z partnerów.

Dział literacki tego numeru jest głównie poświęcony tematom przedstawiającym obraz kształtowania się świadomości narodowej w prozie, poezji i dramacie poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej przed I wojną światową.

Ponadto, jako konsekwencja literacko pobudzanego poczucia przynależności do danego narodu, interesująca jest też kwestia odzwierciedlenia wspomnianych w części historycznej konfliktów granicznych w prozie, poezji czy dramacie danego kraju, opis utraconej tożsamości/ zyskanej narodowości związanej z nowym przebiegiem granic, a także migracjami czy przesiedleniami.

 

Dostępność

Wersja elektroniczna każdego numeru (w języku angielskim i językach ojczystych autorów) dostępna będzie na platformie OJS pod adresem – https://ojs.trimarium.info/trimarium/index