Do tej pory region, znajdujący się między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, był traktowany jak monolit, który leży między zachodnią Europą a Rosją. Teraz należące do niego państwa mówią własnym głosem, a społeczność anglosaska ma szansę poznać ich historię i literaturę. Stanie się to dzięki „Trimarium” –  nowemu międzynarodowemu pismu, wydawanemu przez Instytut Literatury, o którym opowiadał jego redaktor naczelny Paweł F. Nowakowski. Przedstawiamy Państwu pierwszy numer kwartalnika!

W pierwszym numerze

W części historycznej premierowego numeru poruszone zostały tematy związane z tworzącym się po I Wojnie Światowej kształtem Europy Środkowo-Wschodniej. W artykułach ukazano rozbieżności interesów i obszary problemowe w relacjach tych państw z perspektywy każdego z partnerów. Dział literacki tego numeru jest głównie poświęcony tematom zwiastunów niepodległości państwowej w literaturach narodowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ten numer jest mozaiką, która pokazuje różne perspektywy i akcenty oraz to, co jest ważne dla jednych, a nieistotne dla innych: różnorodność, która definiuje region Trójmorza.

 

TABLE OF CONTENTS

Paweł F. Nowakowski, Editorial 5

HISTORY

Simonas Jazavita, Lithuania’s Search for Its Place in Central-Eastern Europe During the Conflict With Poland in 1919–1920 9
Janusz Mierzwa, What Kind of Poland? Some Remarks on the Efforts to Establish the Territory of Poland After World War I 39
Tomáš Moric, Formation of Czechoslovakia: An Artificial State? 60
Oleh Razyhrayev, Ukraine and the Ukrainian Question in 1914–1923 80
Anatol Petrencu, Bessarabia as Part of Greater Romania: Challenges and Solutions 105
Florin-Răzvan Mihai, Enemies, Partners, Neighbors. The Romanian-Ukrainian Relations at the End of the Great War 124
Zahorán Csaba, Big Dreams of Small Nations. Territorial Changes After World War I in Hungarian Collective Memory 144

LITERATURE

Eugenijus Žmuida, Historical and Literary Contexts of the Establishment of the Lithuanian Nation-State in the First Half of 20th Century 191
Bogusław Bakuła, In Search of the Strength to Exist: Polish Literature of Criticism Between 1890 and 1914 217
Ivo Pospíšil, Czech Literature at the Turn of the Epoch and its International Contexts 251
Yevhen Nakhlik, The Poetry of Ivan Franko: Themes of Ukrainian National Unity, Statehood and Fight for Freedom 282
Anca Hațiegan, Theatre of the Nation: Romanian Historical and Allegorical Drama Before the First World War 312

VARIA

Paul Cernat, “The Last Nastratin”: An Interethnic Novel of Fin De-siècle Dobroudja 335
Urszula Kozakowska-Zaucha, Jacek Malczewski’s Picturesque Story 360

_

Kwartalnik naukowy powstaje przy udziale dotacji celowej w ramach zadania:
Polska kultura w krajach Trójmorza oraz w krajach anglosaskich – projekt uzupełniających działań Instytutu Literatury

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostępność

Wersja elektroniczna numeru dostępna jest na platformie OJS.

Wersja papierowa dostępna jest w naszym e-sklepie.