Głównym celem kwartalnika jest prezentacja historii i literatury krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier (zwłaszcza w XX i XXI wieku), z perspektywą rozszerzenia na inne państwa Trimarium. Zadaniem kwartalnika jest prezentowanie punktu widzenia badaczy z wymienionych krajów. Oprócz regularnych działów historycznego i literackiego z przypisanym do każdego z nich tematem zawiera także dział Varia. Czasopismo skierowane jest do międzynarodowej publiczności, łącząc wartość naukową z ideą szerzenia wiedzy o regionie wśród anglojęzycznych czytelników.

W drugim numerze

Część historyczna drugiego numeru kwartalnika obejmuje refleksją zagadnienia tworzenia i scalania organizmu państwowego po I wojnie światowej ukazanego jako problem gospodarczy. W przypadku każdego z państw Europy Środkowo-Wschodniej zaistniały poważne zmiany w stosunku do okresu przedwojennego sposobu działania gospodarek. Dotyczyło to zarówno państw odrodzonych, nowopowstałych, jak i tych już wcześniej istniejących, które przeszły zmianę ustroju oraz istotne zmiany terytorialne. Zmiany struktur gospodarczych, łańcuchów dostaw, granic celnych, systemów podatkowych i walutowych stworzyły zupełnie nową sytuację w regionie.

W dziale literackim drugiego numeru kwartalnika proponujemy prezentację najciekawszych zjawisk literackich lat międzywojennych. W literaturze polskiej interesująca wydaje się zwłaszcza twórczość Brunona Schulza i Stanisława Ignacego Witkiewicza. W prozie, poezji czy dramacie poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej szczególnie zainteresowani jesteśmy w poznaniu wątków obejmujących m.in.: problem sprawiedliwości społecznej w literaturze, obraz rewolucji społecznej.

Nie ograniczamy jednak tematyki literackiej tego numeru do powyższych zagadnień, ale jesteśmy otwarci na bliższe poznanie także innych nurtów czy problemów obecnych w literaturze międzywojennej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dostępność

Wersja elektroniczna każdego numeru (w języku angielskim i językach ojczystych autorów) dostępna jest na platformie OJS pod adresem – https://ojs.trimarium.info/trimarium/index

Wersja papierowa dostępna jest w naszym e-sklepie.