OŚWIADCZENIE INSTYTUTU LITERATURY W KRAKOWIE

W związku opublikowaniem przez Fundację „Dialogu” im. Konstantego Puzyny w publikacji „Dialog Puzyny. Przejęte”, Warszawa 2023, artykułu autorstwa Antoniny Tosiek pt. Józef Maria Ruszar i jego prywatny folwark w Instytucie Literatury, zawierającego szereg nieprawdziwych, wulgarnych oraz godzących w dobra osobiste Dyrektora Instytutu Literatury oraz Instytutu Literatury jako narodowej instytucji kultury treści – informujemy, że w sprawie zostaną niezwłocznie wystosowane odpowiednie działania prawne, zarówno względem Redakcji, jak i Autorki materiału.

Autorka wątpliwego tekstu, za zgodą Redakcji, opublikowała szereg niesprawdzonych, zasłyszanych z plotek informacji na temat Dyrektora Instytutu Literatury oraz samej działalności Instytutu.

Opublikowanie w zamieszczonym tekście niektórych skandalicznych wręcz treści, narusza dobra osobiste zarówno Dyrektora jako osoby publicznej jak i Józefa Marii Ruszara jako osoby prywatnej oraz godzi w dobra osobiste samego Instytutu Literatury. Wyrażamy zbulwersowanie taką formą i poziomem wypowiedzi dziennikarskiej. Stanowi ona ewidentne złamanie ustawowego obowiązku kwalifikowanej staranności i rzetelności dziennikarskiej w świetle art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Wzywamy także do nierozpowszechniana zamieszczonych we wskazanej publikacji treści jako w żaden sposób niezweryfikowanych oraz noszących znamiona naruszenia dóbr osobistych Instytutu i jego Dyrektora za pomocą środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim dobrego imienia, wizerunku, a dodatkowo w przypadku Józefa Marii Ruszara – prawa do prywatności. Zwracamy uwagę, iż dalsze rozpowszechnianie powyższych informacji będzie powodowało kolejne naruszenia dóbr osobistych i wywoła kolejne konsekwencje prawne.