Kraków, 6.10.2023 r.

W związku z pytaniami od Red. Grzegorza Nurka z „Gazety Wyborczej”, przesłanymi w dniu 4 października 2023 roku, informuję, że pomimo wysłania do Pana Redaktora dzień później informacji, że odpowiedzi będą przygotowane w trybie wcześniejszym niż wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej, Pan Grzegorz Nurek, zasłaniając się brakiem kontaktu z mojej strony, 6 października opublikował w „Gazecie Wyborczej” tekst pod tytułem „Molestowanie i przemoc w Instytucie Literatury? Dyrektor instytucji zapowiada kroki prawne wobec autorki artykułu w «Dialogu Puzyny» i «Krytyce Politycznej»”, w którym podał nieprawdziwe informacje.

W związku z tym oraz innymi pomówieniami publikowanymi w prasie i mediach społecznościowych oraz pytaniami dziennikarzy, informuję, co następuje:

1) Stanowczo zaprzeczam zarzutom dotyczącym mobbingu oraz molestowania w Instytucie Literatury, jak również innym fałszywym zarzutom sformułowanym w artykule Pani Tosiek.

2) W Instytucie Literatury istnieje procedura antymobbingowa oraz procedura postępowania ze skargami i wnioskami, a wszyscy pracownicy instytucji zostali z nią zapoznani (Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa oraz procedura postępowania ze skargami i wnioskami). Od początku istnienia Instytutu nie odnotowano skargi tego typu.

3) Poprzednie oświadczenie (z dnia 2.10.2023 roku, które pojawiło się na stronie Instytutu Literatury) oznacza, że będę występował do sądu w obronie swojego dobrego imienia, zarówno jako osoba fizyczna, Józef Maria Ruszar, jak i dyrektor publicznej instytucji kultury, którą jest Instytut Literatury. Dotyczy to zarówno Autorki nierzetelnego artykułu (w którym nie pojawia się ani jedno nazwisko), jak i mediów, które powielają niesprawdzone informacje.

4) W sprawach przeprowadzanych kontroli i audytów z jednostki nadrzędnej, informuję, że Instytut Literatury podlega corocznemu audytowi finansowo-księgowemu, a w roku 2022 została przeprowadzona kontrola na podstawie art. 25 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2021 roku. Wszystkie uwagi pokontrolne zostały odpowiednio uwzględnione.

Informuję wszystkich zainteresowanych, że została przeciwko mnie zorganizowana zmasowana akcja zniesławiająca, w której biorą udział „Dialog Puzyny”, „Krytyka Polityczna”, „Gazeta Wyborcza”, a także określone środowiska aktywne w mediach społecznościowych. Pragnę zwrócić uwagę, że zaledwie kilka dni po ukazaniu się internetowej wersji artykułu Pani Tosiek nawet Wikipedia zamieściła o nim informację w moim biogramie. To znamienne, skoro na sprostowanie mojej daty urodzenia parę lat temu musiałem czekać kilka tygodni.

dr hab. Józef Maria Ruszar

Dyrektor Instytutu Literatury