🎙️ Do tej pory region, znajdujący się między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, traktowany był jak monolit, który leży między zachodnią Europą a Rosją. Teraz należące do niego państwa mówią własnym głosem, a społeczność anglosaska ma szansę poznać ich historię i literaturę. Staje się to dzięki „Trimarium” – międzynarodowemu pismu, wydawanemu przez Instytut Literatury, o którym w 67. odcinku podcastu Nowy Gramofon opowiada jego redaktor naczelny dr Paweł F. Nowakowski.