Instytut Literatury serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Ireneuszem Staroniem wokół książki z serii Biblioteka Pana Cogito – Fuga i rap. O poezji Krzysztofa Koehlera z lat 1986-1998 (IL 2023).
Czas: 16.11.2023, 18:00
Miejsce: SALON LITERACKI IL, UL. SMOLEŃSK 20/12, KRAKÓW
Prowadzenie: PROF. DR HAB. ARTUR GRABOWSKI

KSIĄŻKA

Wskazane w tytule książki główne kategorie: fuga i rap to muzykologiczne terminy wykorzystane przez Autora jako nazwania cech konstrukcyjnych jego modalności i wreszcie odnoszące się do całej twórczości jako kwantyfikatory historycznoliterackie. […]
Widziana jako całość (czyli korpus wierszy, autokomentarzy oraz innogatunkowych wypowiedzi) twórczość krakowskiego poety jest konsekwentną realizacją indywidualnie pojmowanej przez niego liryki „troski” – obywatelskiej, w podstawowym słowa znaczeniu. Krzysztofa Koehlera jako „hermeneutę historii” zajmuje troska i namysł nad losami wspólnoty polskiej, rzucanej w wiry dziejów. […] Koehler jako poeta doctus, akademicki historyk literatury dawnej, wysnuwa z doskonale sobie znanej tradycji staropolskiej i modernistycznej różnorodne nici, by spleść własną, choć polifoniczną, opowieść o współczesności. […]
(Z recenzji prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej, UAM w Poznaniu)

AUTOR

Ireneusz Staroń – doktor nauk humanistycznych, krytyk, historyk literatury polskiej XX wieku, prozaik. Od 2015 juror Nagrody Literackiej Czterech Kolumn. W latach 2021-2022 sekretarz redakcji, a od 2023 zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Nowy Napis”.
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.