W 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej współczesnego artysty polskiego pochodzenia. Polskie instytucje kultury celebrują to wydarzenie jako okazję do nagłośnienia twórczości artysty w jej różnorodnych aspektach i europejskim kontekście kulturowym, nie bez paradoksów i wszelkiego rodzaju kontrowersji. Polemiki wokół jego sztuki i jej artystycznego i estetycznego wkładu są związane z odwiecznymi kontrastami ruchów artystycznych Europy Wschodniej, między tradycją a nowoczesnością i różnymi sposobami rozumienia duchowości i religijności oraz specyficznej formy łączenia obrazów tradycyjnej ikony z ikonicznością, które niektórzy określiliby bardziej jako Pop-art.

Podczas seminarium na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie w dniu 23 listopada 2023 roku zaprezentowana została wystawa prac wydrukowanych Jerzego Nowosielskiego zawierająca informacje o karierze polskiego artysty. Jest to wystawa sponsorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Ekspozycji towarzyszą opisy w języku hiszpańskim, które wcześniej opracowała dr Krystyna Czerni, katalog wystawy po angielsku i tekst kuratora dr Piotra Perskiego. Prezentacja ma naukowe i pedagogiczne podejście do aspektów, które zostały wymienione we wniosku. Wystawa została pokazana na zakończenie obrad zaproszonych gości. O godzinie 18.15 nastąpił pokaz mappingu z pracami Jerzego Nowosielskiego.

W konferencji udział wzięli:

  • Dr Ivan Garcia Sala, O ikonie prawosławnej – kompozycja, kolor i znaczenie
  • Dr Piotr Perski, Twórczość Nowosielskiego na tle innych artystów, którzy inspirowali się ikoną prawosławną. Między tradycją a nowoczesnością
  • Dr Krystyna Czerni, Jerzy Nowosielski – między tradycją a awangardą
  • Dr Agnieszka Tes, Charyzmat abstrakcji. Współcześni polscy malarze niefiguratywni wobec spuścizny Jerzego Nowosielskiego
  • Dr Robert Sowa, Kolor jako bohater w malarstwie Jerzego Nowosielskiego

Wygłoszone referaty już wkrótce można będzie przeczytać na stronie nowynapis.eu a także zapoznać się z wideo-relacją z całego wydarzenia na kanale Youtube Instytutu Literatury. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji (zdjęcia – Polski Instytut Kultury w Madrycie).

Podmioty organizujące / Podmioty współpracujące