Głównym celem kwartalnika jest prezentowanie historii i literatury krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pokazując punkt widzenia badaczy pochodzących z tych państw. Oprócz regularnych działów historycznego i literackiego z przypisanym do każdego z nich tematem, zawiera także dział Varia. Czasopismo skierowane jest do międzynarodowej publiczności, łącząc wartość naukową z ideą szerzenia wiedzy o regionie wśród anglojęzycznych czytelników.

W trzecim numerze

Część historycza tego numeru kwartalnika zawiera teksty dotyczące stworzenia modelu funkcjonowania narodów Europy Środkowo-Wschodniej opartego na wzajemnym zrozumieniu. Jak wskazują autorzy, idee te były bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich weszły w fazę realizacji, podczas gdy inne pozostały projektami myślicieli politycznych i wizjonerów.W części literackiej zamieszczono artykuły związane z interpretacją oraz analizą porównawczą poezji w kontekście historycznym, między innymi na przykładzie autorów takich jak: Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert, Lina Kostenko.

 

TABLE OF CONTENTS

Paweł F. Nowakowski, Editorial 5

HISTORY

Janusz Smołucha Medieval Origins of the „Jagiellonian idea” and Its International Contexts 11
Oskar Krejčí Geopolitical Imaginations: Czech and Slovak Variants 32
Pavlo Londyn Yurii Lypa’s Black Sea Doctrine and Intermarium According to Bohdan Osadczuk: Main Ideas and Modern Interpretations 65

LITERATURE

Józef Maria Ruszar The classicist, the Romantic and an Uncertain Eternity 85
Liudmyla Tarnashynska „How terribly the Plow of History Plows…”. National and Cultural Identity in the Historiosophical Discourses of Lina Kostenko 122
Dorica Boltașu The Resemantization of Historical Symbols in the Romanian Poetry of the 1960s-1980s 153

VARIA

Juozas Skirius The Lithuanian Research and Studies Center: Establishment of the Lithuanian Diaspora Research Institution in Chicago and Its Activities from 1982 to 2022 175
Marek Buika The Great Evacuation of Vilnius in 1915: Losses of Cultural Property 195
Wiktor Szymborski „Lament” Which Was Written by Dominika Morska of the Lviv Convent or a Few Remarks on the Adnotationes by Wawrzyniec Teleżyński, OP 214

_

Kwartalnik naukowy powstaje przy udziale dotacji celowej w ramach zadania:
Polska kultura w krajach Trójmorza oraz w krajach anglosaskich – projekt uzupełniających działań Instytutu Literatury

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostępność

Wersja elektroniczna numeru dostępna jest na platformie OJS.

Wersja papierowa dostępna jest w naszym e-sklepie.