550 lat temu wydrukowano pierwszą książkę w Krakowie. Celebrując tę zacną rocznicę, Instytut Literatury, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska oraz Wydawnictwo Avalon organizują uroczystą promocję publikacji

The Early Printed Book in Poland (15th-17th centuries)

pod redakcją Janusza S. Gruchały i Michała Czerenkiewicza.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2024 roku o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Promocji towarzyszyć będzie prezentacja najcenniejszych starodruków ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.