Z okazji Światowego Dnia Książki 2024, mając na celu promocję czytelnictwa i podnoszenia kompetencji kulturowych wśród polskiej młodzieży, Instytut Literatury ogłasza konkurs literacki GRA W KLASY 2024. Udział w konkursie mogą wziąć nauczyciele języka polskiego na poziomie szkoły średniej. Nagrodami są pakiety książek Instytutu Literatury dla nauczyciela oraz każdego ucznia zgłoszonej przez niego klasy.

Zadanie konkursowe: napisz krótkie opowiadanie (maksymalnie 1800 z.z.s) o przygodzie literackiej uczonej przez siebie klasy. Temat może interpretowany dowolnie, również humorystycznie!

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: promocja@instytutliteratury.eu do końca dnia 21 kwietnia 2024 r.

Poprawne zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 

  • w załączniku – zgłaszany tekst prozatorski (maksymalnie 1800 z.z.s.) – dot. dowolnie rozumianej przygody literackiej uczonej przez uczestnika konkursu klasy – w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić imię i nazwisko oraz tytuł pracy wg schematu „Imię Nazwisko – Tytuł”;
  • w treści maila – Imię i Nazwisko, numer wybranej klasy, dane teleadresowe szkoły, w której uczestnik uczy języka polskiego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim „GRA W KLASY 2024”, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu. Akceptuję regulamin Konkursu.”;
  • w temacie maila należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz frazę „GRA W KLASY 2024”, wg schematu: „Imię Nazwisko – GRA W KLASY 2024”.

 

Ogłoszenie wyników: 23 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji w regulaminie.