Uwaga! Od dnia 23.11.2021 do odwołania zawieszamy przyjmowanie zgłoszeń do Projektu Kontynuacje.

 

Nabór do Projektu Kontynuacje – zaplanowanego początkowo jedynie jako składowa Tarczy dla literatów – pozostaje otwarty na stałe!

W lipcu 2020 r. obok istniejącego Programu Wsparcia Debiutantów otworzyliśmy działający na analogicznych zasadach projekt poświęcony autorom, którzy mają już na koncie co najmniej jedną samodzielną książkę poetycką.

Na adres promocja@instytutliteratury.eu należy nadsyłać zgłoszenia zawierające wniosek, projekt książki poetyckiej oraz pisemne zobowiązanie do wydania książki (w razie uzyskania dotacji) od wydawnictwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i udokumentowanym dorobku (min. pięć opublikowanych książek) w nakładzie nie mniejszym niż 300 egzemplarzy.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez komisję, w skład której wejdzie redakcja kwartalnika „Nowy Napis”, współpracujące wydawnictwo otrzyma 6000 PLN brutto na pokrycie kosztów wydawniczych związanych z publikacją tomu, autor zaś – 2500 PLN honorarium.

 

Dzięki Programowi Kontynuacje dotychczas ukazały się:

 1. Wojciech Brzoska Ucho środkowe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 2. Waldemar Jocher, Pieśni do_widzenia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 3. Anna Mochalska, Nie mam pytań, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 4. Michał Murowaniecki, Ojce, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 5. Andrzej Niewiadomski, Tytuł. Wiersze jednego sezonu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 6. Bartosz Suwiński, Nawie, Wydawnictwo Forma / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2020

Ukażą się w pierwszej połowie roku 2021

 1. Rafał Baron, Przygody słowa, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2021
 2. Wojciech Brzoska, Plejady, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 3. Maciej Dobrzański, Coda oraz to, co po niej, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2021
 4. Charles Kraszewski, Hallo Sztokholm, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2021
 5. Paweł Majcherczyk, Zaburzenia mowy, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021

Regulamin

Zgłoszenie