Program Wsparcia Literatury 2023: Seria wydawnicza

Ogłoszone trzykrotne przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2023 w ramach Programu Wsparcia Literatury.

Instytut Literatury ogłasza konkurs dla wydawców. Celem konkursu jest wydanie serii wydawniczych składających się minimum z dwóch, a maksymalnie z dziesięciu premierowych książek z zakresu literatury pięknej w języku polskim lub w tłumaczeniach z języka polskiego oraz – nieobligatoryjnie – jednej książki krytycznoliterackiej dotyczącej publikacji dofinansowanych przez Instytut Literatury lub dotyczących autorów ważnych dla środowisk twórczych Wnioskodawcy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do 30 czerwca 2023 roku poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Wyboru wydawnictw, których projekty wydawnicze otrzymają wsparcie, dokona powołana przez Dyrektora Instytutu Literatury Komisja Konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lipca 2023 roku.

Konkurs na serię wydawniczą to pierwszy projekt w ramach tegorocznego Programu Wsparcia Literatury. Równolegle przyjmujemy propozycje pojedynczych pozycji wydawniczych.

Jak dokonać poprawnego zgłoszenia?

  • zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 roku;
  • w temacie maila zgłoszeniowego powinna znaleźć się fraza „Seria wydawnicza”;
  • wniosek i kosztorys prześlij na adres promocja@instytutliteratury.eu;
  • wszystkie szczegóły są opisane w regulaminie konkursu;
  • jeśli masz wątpliwości – napisz na adres promocja@instytutliteratury.eu.

Regulamin

Załączniki

  1. Wzór wniosku i kosztorysu
  2. Wzór umowy o współpracę
  3. Klauzula informacyjna RODO

 

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury

2023-07-03T10:37:47+02:00
Przejdź do góry