Instytut Literatury ogłasza drugą edycję konkursu prozatorskiego – „SNUJ STORY 2023” – skierowanego do twórców między 16. a 35. rokiem życia. Każdy młody autor, który wyśle opowiadanie, ma szansę zdobyć atrakcyjną nagrodę finansową. Pula nagród konkursu wynosi 10 000 PLN. Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2023 roku.

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy autorzy, którzy do 15 lipca 2023 roku ukończyli 16 lat i nie ukończyli 36 roku życia i którzy w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2023 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

  • w załączniku – zgłaszany tekst prozatorski (nie więcej niż 36 tys. zzs) w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego zestawu oraz imię i nazwisko wg schematu „nazwisko imię, tytuł”;
  • w treści maila – dane osobowe (adres e­mail, numer telefonu, datę urodzenia) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim „SNUJ STORY 2023”, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu. Akceptuję regulamin Konkursu.”;
  • w temacie maila należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz frazę „SNUJ STORY 2023”, wg schematu: „SNUJ STORY 2023 – Imię Nazwisko”.

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2023 roku.

 

Regulamin

Załącznik

 

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury