Wiadomości2019-05-06T14:51:55+02:00

Wiadomości

Rezydencje literackie dla osób z Ukrainy / Літературні резиденції для осіб з України

REZYDENCJE LITERACKIE – UKRAINA Версія українською мовою нижче (Wersja w języku ukraińskim niżej) Instytut Literatury, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza pierwszy program rezydencji literackich dla pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy z Ukrainy. Zapraszamy do spędzenia od trzech do ośmiu twórczych miesięcy pod opieką Instytutu Literatury w Krakowie. Ogłaszamy nabór ciągły do odwołania. Organizując rezydencje, pragniemy pomóc zrealizować ciekawe projekty pisarskie bądź translatorskie, a także zaprosić ukraińskich twórców do wymiany doświadczeń z polskimi artystami. Naszym rezydentkom i rezydentom oferujemy dogodne warunki do pracy twórczej i realizacji projektów: zapewniamy mieszkanie (możliwy jest pobyt partnerów, dzieci lub zwierząt domowych), stypendium w

Tarcza dla literatów 2022: Książka

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022. Instytut Literatury ogłasza Konkurs dla  autorów - Tarcza dla literatów 2022: Książka. Przedmiotem są polskojęzyczne książki z zakresu: literatury pięknej, literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń wyżej wymienionych na język polski. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do 31 maja 2022 roku projektu książki, pisemnego zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w

Zmiana terminu przesyłania zgłoszeń do Konkursu Tarcza dla literatów 2022: Seria wydawnicza

Instytut Literatury informuje, że regulaminowy termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Tarcza dla literatów 2022: Seria wydawnicza został przedłużony do 11 maja 2022 roku. Więcej informacji o Konkursie: https://instytutliteratury.eu/2022/04/22/tarcza-dla-literatow-2022-seria-wydawnicza/

Jarmark Książki w Warszawie

Instytut Literatury zaprasza na Jarmark Książki - czerwcowe czterodniowe święto muzyki i literatury w Warszawie   W dniach 9-12 czerwca na wielbicieli literatury i muzyki czekają cztery dni kulturalnej uczty w samym sercu stolicy. Wyjątkowa formuła pierwszego Jarmarku Książki to połączenie targów z festiwalem literackim – aż cztery dni wypełnione prezentacją setek książek, spotkaniami z autorami, wykładami oraz koncertami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jarmark Książki to inicjatywa Instytutu Literatury, narodowej instytucji kultury, której misją jest wspieranie i inspirowanie twórców oraz zachęcanie czytelników do udziału w bieżącym życiu literackim. Podczas pierwszego festiwalu literacko-muzycznego Jarmark Książki swój dorobek zaprezentują Wystawcy: Instytut

Program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich – wyniki pierwszej tury

Pierwsi rezydenci z Ukrainy wybrani! W dniu 29 kwietnia 2022 komisja w składzie: dr hab. Ruszar Józef – Dyrektor Instytutu Literatury, dr Goczał Ewa – Koordynatorka portalu ukraińskojęzycznego oraz Kierowniczka portalu rosyjskojęzycznego, dr Komar Żanna – Redaktorka w Dziale Międzynarodowych Projektów Translatorskich, po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły do Instytutu Literatury do dnia 28 kwietnia 2022, postanowiła zakwalifikować do „Programu Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” dla osób z Ukrainy oraz przyznać stypendium: Natalii Sydiaczenko - 3 miesiące, Switłanie Bresławskiej – 8 miesięcy, Stanisławowi Calikowi – 5 miesięcy, Hałynie Tkaczuk – 5 miesięcy, Irynie Daniewskiej – 5 miesięcy, Ewgenowi Położemu –

Wręczenie Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

24 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00 w Sukiennicach odbyła się inauguracja II Międzynarodowego Kongresu Literatury Polskiej – Tradycja romantyczna dzisiaj. Podczas uroczystości zasłużonym historykom literatury, tłumaczom oraz poetom wręczone zostały Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Medale wręczał Jarosław Czuba, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Galę uświetnił występ krakowskiego pianisty Krzysztofa Książka z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego artystów Filharmonii Krakowskiej. Goście  obejrzeli również wystawę malarstwa Jacka Malczewskiego w Muzeum Narodowym.   Laureaci   Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał prof. Michael J. Mikoś - slawista

Stan czytelnictwa książek w Polsce. Najnowsze badania

Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Oznacza to, że trend spadkowy został trwale powstrzymany. Na pytanie o lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 38% respondentów. Wynik ten nie zaskakuje, jeśli za referencyjny przyjąć rok 2019 – ostatni przed nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi pandemią COVID-19. Odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost czytelnictwa nie stał się początkiem trendu wzrostowego. Ograniczenia pandemiczne, w tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, przyniosły w pierwszym roku pandemii nieco większe zainteresowanie czytaniem, a w drugim – zauważalne zmęczenie. Najczęstszym źródłem czytanych książek są zakupy, przy czym

Tarcza dla literatów 2022: Seria wydawnicza

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022. Instytut Literatury ogłasza konkurs dla wydawców. Celem konkursu jest wydanie serii wydawniczych składających się minimum z dwóch, a maksymalnie z ośmiu premierowych książek poetyckich żyjących polskich autorów oraz jednej książki krytycznoliterackiej dotyczącej publikacji wydanych w ramach Tarczy dla literatów w latach 2020–2021. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do 8 maja 2022 roku poprawnie

II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej

  W 2022 roku obchodzimy dwusetlecie pierwszego wydania Ballad i romansów Adam Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu i początek nowej epoki w historii literatury polskiej. Instytut Literatury postanowił uczcić tę rocznicę, organizując w dniach 24 kwietnia – 26 kwietnia 2022 roku II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – Tradycja romantyczna dzisiaj.   Uroczysta inauguracja   Otwarcie kongresu - ze wstępem dla zaproszonych gości - odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00 w Krakowie (Sala Siemiradzkiego, Sukiennice).  Podczas uroczystości zasłużonym literaturoznawcom wręczone zostaną odznaczenia Gloria Artis, a imprezę uświetni występ krakowskiego pianisty Krzysztofa Książka z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego artystów Filharmonii

III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski

Instytut Literatury, Fundacja Widowisk Masowych, Ośrodek Kultury i Sztuki Ukraińskiej w Krakowie wraz z Muzeum Krakowa zapraszają na III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży jak i studentów i osób dorosłych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury. W ramach Konkursu zaprezentować można 1 lub 2 utwory w kategoriach: Recytacja, Teatr, Poezja śpiewana. W każdej z nich należy przedstawić utwór autorstwa ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Nie ma ograniczenia językowego. Laureaci zostaną nagrodzeni w sześciu grupach wiekowych, pozwalających na udział dzieci, młodzieży, oraz osób po 27 roku życia. Przesłuchania konkursowe

Przejdź do góry