Wiadomości2019-05-06T14:51:55+02:00

Wiadomości

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 5/2020

Przedstawiamy Państwu piąty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk było z pewnością literackim wydarzeniem numer jeden w ubiegłym roku. Pomysł usytuowania twórczości Tokarczuk w centrum niniejszego wydania nie powinien zatem zaskakiwać. Wykraczając poza stylistykę laudacyjną i okolicznościową, traktujemy noblowski zaszczyt jako wezwanie do ponownej lektury dzieł Laureatki, do rewizji dotychczas opublikowanych tekstów interpretacyjnych i krytycznych oraz do refleksji nad publicznymi wypowiedziami samej Tokarczuk.

Poszerzenie formuły II Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Ogłoszenie II Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy" Szanowni Państwo, uczestnicy konkursu „Nowy Dokument Tekstowy”! W związku ze szczególną sytuacją, w jakiej obecnie żyjemy, postanowiliśmy zwiększyć pulę nagród oraz liczbę osób wyróżnionych w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Oprócz zaplanowanych nagród głównych w postaci honorarium i wydania zwycięskiej książki w każdej kategorii, nasi jurorzy będą także uważnie czytać Państwa zbiory wierszy, esejów i opowiadań pod kątem wybrania z nich pojedynczych najlepszych tekstów. Ich autorom zaproponujemy płatną publikację w antologii pokonkursowej oraz w kwartalniku i na portalu „Nowy Napis”. Życzę powodzenia, pogody ducha i

Wiersze w czasach zarazy – jednodniówka poetycka

Szanowne i Szanowni, koronawirus COVID-19 krąży po świecie, a jego obecność przestaje być dla nas widmowa i przynosi realne skutki nie tylko zdrowotne, ale również towarzyskie, ekonomiczne czy społeczne. Zgodnie z zaleceniami organizacji medycznych i rządowymi dyrektywami pustoszeją kina, muzea, teatry, stadiony, a ludzie – nie tylko pracujący z kulturą na co dzień – spędzają czas w przymusowych bądź opcjonalnych kwarantannach. Zapotrzebowanie na obcowanie ze sztuką jednak nie zanika, a my wychodzimy mu naprzeciw. Wierszami w czasach zarazy chcemy wpisać się w chlubną tradycję poetyckich jednodniówek, utworzyć przestrzeń dla rodzących się w tych trudnych chwilach twórczych przemyśleń i po ludzku

Festiwal rocznicowy IL – fotorelacja

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy towarzyszyli nam w trakcie naszego pierwszego roku działalności i podczas Festiwalu rocznicowego - Dziś są nasze urodziny! W trakcie kilkudniowej imprezy w naszym nowym Salonie Literackim przy ul. Smoleńsk 20 odbyliśmy szereg fantastycznych spotkań: z poetami krakowskiego oddziału SPP i z młodymi literatami „Nowego Napisu”, w tym z Przemysławem Suchaneckim, z którym o debiucie poetyckim Wtracenie uważnie rozmawiała Zuzanna Sala z redakcji Kwartalnika KONTENT – współorganizatora spotkania. Obejrzeliśmy widowisko artystyczne pt. Stan miłosny… przerywany oparte na książce Józefa Barana pod tym samym tytułem. Mieliśmy okazję posłuchać nowych utworów Jana Polkowskiego w wykonaniu poety i być świadkiem

Protokół V OKP Chopinowskiego „Hymn Zachwytu”

    Warszawa – Ostrów Wielkopolski, 29 stycznia 2020 roku   Jury w składzie:   Wojciech Gawłowski – poeta, Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury), Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca, Adam Wiedemann – poeta, tłumacz,   po wnikliwym i wielokrotnym przeczytaniu wierszy lub zestawów wierszy 261 autorów przyznaje:   Nagrody: I nagrodę Łukaszowi Barysowi za wiersz Fryderyk: słuchanie świata II nagrodę Bogdanowi Nowickiemu za wiersz Krystian Zimerman III nagrodę Wojciechowi Roszkowskiemu za wiersz Nella miseria   Wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej): Mariuszowi Baryle za wiersz Chopin II Teresie Klimek Janocie za wiersz Ostatni list ze Szkocji Andriejowi Kotinowi za

Konferencja naukowa wokół twórczości Tadeusza Nowaka

Instytut Literatury i Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki UJ zapraszają na XVII Warsztaty Herbertowskie - konferencję naukową Wyobrażone, nieminione... Tadeusz Nowak i jego twórczość. Rada Naukowa: prof. dr hab. Stanisław Balbus prof. dr hab. Wojciech Ligęza prof. dr hab.  Anna Węgrzyniak   Szanowni Państwo, w związku z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi możliwości przesunięcia terminu konferencji o twórczości Tadeusza Nowaka i w nawiązaniu do ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem COVID-19, informujemy, że organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu konferencji  Wyobrażone, nieminione... Tadeusz Nowak i jego twórczość na jesień. O dokładnym terminie będziemy Państwa informować, gdy tylko sytuacja

Stypendium literackie w Austrii

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że miasto Graz w Austrii ogłosiło konkurs na stypendium dla pisarza miejskiego, które trwa od września roku ogłoszenia do sierpnia roku następnego. Termin składania dokumentów mija 31. marca br. Stypendium jest adresowane do twórców, którzy czują się związani z Grazem i jego kulturą oraz którzy mają przynajmniej jedną samodzielną publikację lub kilka w pracach zbiorowych (antologiach etc.). Szczegółowe informacje o wymaganiach i dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku znajdują się na stronach organizatora pod poniższymi linkami:  w j. angielskim: http://static.kulturserver-graz.at/…/guidelines_literature_… w j. niemieckim: http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33 http://static.kulturserver-graz.at/…/richtlinien_stadtschre…

Dzień młodej poezji na festiwalu rocznicowym IL

Trzeci dzień festiwalu rocznicowego Instytutu Literatury poświęcony będzie najnowszej młodej poezji. Podczas wieczoru autorskiego poetów „Nowego Napisu” wystąpią najciekawsi twórcy młodszych generacji, następnie odbędzie się współorganizowane z Fundacją KONTENT spotkanie autorskie Przemysława Suchaneckiego w ramach cyklu „Debiutanci”. Z autorem tomu Wtracenie (Biuro Literackie 2019) rozmawiać będzie Zuzanna Sala. Po jego zakończeniu odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Nagrodę Dyrektora Instytutu Literatury, którego zwycięzca zainkasuje 500 zł.   PROGRAM miejsce: Kraków, ul. Smoleńsk 20, (Salon Literacki IL) czas: piątek 28 lutego 2020 roku   godz. 18:00–19:00 Wieczór autorski poetów „Nowego Napisu” Występują: • Monika Brągiel • Ewa Frączek • Maciej Filipek

Wydawnictwo Instytutu Literatury na liście wydawnictw naukowych

Mamy przyjemność ogłosić, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. wydawnictwo Instytutu Literatury znalazło się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Uplasowaliśmy się na poziomie I z 80 punktami za każdą publikowaną przez nas monografię. Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw wnioski zawierające informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania: ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową; zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication

Józef Maria Ruszar dyrektorem Instytutu Literatury

Powołania Józefa Marii Ruszara i Krzysztofa Torończyka, fot. Jacek Łagowski Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, dr Józef Maria Ruszar został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Literatury – utworzonej w lutym 2019 roku narodowej instytucji kultury. Ruszar, który dotychczas był pełniącym funkcję dyrektora IL, 14 stycznia rozpoczął pięcioletnią kadencję. Akt nominacji odebrał z rąk wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej. Józef Maria Ruszar jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem i filozofem, menadżerem, publicystą, redaktorem, wydawcą i wykładowcą akademickim. Od 2004 roku organizuje konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie – obecnie pod egidą Instytutu Literatury (edycja 2019, poświęcona Józefowi Łobodowskiemu,