Wiadomości2019-05-06T14:51:55+02:00

Wiadomości

Nowy Dokument Tekstowy 2020 – premiery poetyckie

W ramach II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” w kategorii liryka wpłynęło do nas wiele interesujących projektów. Jury w składzie: dr hab. Roman Bobryk (przewodniczący) oraz Rafał Gawin, po zapoznaniu się z 317 propozycjami książek postanowiło przyznać dwadzieścia pięć wyróżnień dodatkowych oraz: Nagrodę główną: honorarium w wysokości 5000 zł oraz wydanie książki – Damianowi Kowalowi za tom Pieśni Wyróżnienie: honorarium w wysokości 3000 zł oraz wydanie książki – Łukaszowi Barysowi za tom Wysokie słońce Po intensywnych pracach redakcyjnych obie pozycje trafiają w Państwa ręce wspólnym nakładem Instytutu Literatury oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - Oddział Łódź. Zapraszamy

Nowy Dokument Tekstowy 2020 – premiery prozatorskie

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” w kategorii epika obfitowała w wiele ciekawych zgłoszeń. Jury w składzie: dr Ewa Bartos, dr hab. Katarzyna Szewczyk-Haake, dr Małgorzata Peroń oraz dr Katarzyna Trzeciak po zapoznaniu się z 308 propozycjami książek postanowiło przyznać dziewięć wyróżnień dodatkowych oraz: Nagrodę główną: honorarium w wysokości 5000 zł oraz wydanie książki – Pawłowi Hohmannowi za tom Iskra i kamień Wyróżnienie: honorarium w wysokości 3000 zł oraz wydanie książki – Marcie Kozłowskiej za tom B. Bomb Po intensywnych pracach redakcyjnych obie pozycje trafiają w Państwa ręce w ramach kooperacji Instytutu Literatury oraz Wydawnictwa Animi2

Paweł Panas z Nagrodą Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Jury Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w składzie: Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz z Houston; ambasador Andrzej Krzeczunowicz z Warszawy; dr Adam Wierciński z Opola; pisarka dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Wilmington, przyznało Nagrody za twórczość w roku 2019 Janowi Wolskiemu, Katarzynie Zechenter i Pawłowi Panasowi. Paweł Panas nagrodzony został za najlepszą książkę roku 2019 (ex aequo z poetką Katarzyna Zechenter - tom Tam i tutaj, Poznań 2020) - Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider - wydaną w zeszłym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego ATH oraz Instytutu Literatury. Próba krytycznej wiwisekcji dorobku epistolarnego Haupta to przedsięwzięcie

Dziennik pandemiczny – werdykt

Werdykt Po długiej pracy analitycznej i zapoznaniu się z 260 zgłoszonymi pracami Jury organizowanego przez Instytut Literatury konkursu literackiego Dziennik pandemiczny w składzie: dr Małgorzata Peroń dr hab. Roman Bobryk prof. Michał Januszkiewicz prof. Piotr Müldner-Nieckowski (przewodniczący)   postanowiło przyznać:   nagrodę główną (honorarium w wysokości 5000 PLN) zdecydowanie najlepszej pracy Walerego Butewicza pt. Dziennik pandemiczny oraz dwie drugie nagrody ex aequo (honoraria w wysokości 3000 PLN) pracom: Jacka Adamczyka pt. Dziennik wiosny 2020 oraz Miłosza Tomkowicza pt. Pandemiumium. Dziennik zarazy   Jury podkreśla, że wszystkie nagrodzone utwory mają duże walory literackie i (albo) poznawcze, również językowe. Wszystkie nagrodzone prace

Premiera serii wydawniczej – Nowa Krytyka i Esej

Nowa Krytyka i Esej to seria wydawnicza pod redakcją naukową prof. dra hab. Andrzeja Niewiadomskiego, dra Józefa Marii Ruszara i dra hab. Radosława Siomy. W jej skład wchodzą tomy poświęcone zarówno poszczególnym autorom (np. Roman Honet), jak i całym środowiskom twórczym (takim jak Biuro Literackie). Serii przyświeca cel poszerzenia pola krytycznego i oddania głosu najnowszym, niezwykle prężnie rozwijającym się, ośrodkom krytycznym. Nowa Krytyka i Esej to nie tylko przestrzeń dla rozwoju nowych dykcji krytycznych, ale również próba nawiązania dialogu między głosami młodoliterackimi i tymi o ugruntowanej recepcji. Przedstawiamy Państwu trzy pierwsze pozycje z nowej serii:   Bowiem zmarli podróżują szybko.

Nowa pozycja w Bibliotece Pana Cogito – „Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”

Dostępna jest nowa pozycja z serii Biblioteka Pana Cogito. Książki wydawane w jej ramach obejmują szeroki wachlarz tematów, wśród których wyróżnia się obecność doświadczenia religijnego i metafizycznego w poezji polskiej XX wieku. Czytelnik znajdzie w Bibliotece Pana Cogito zarówno osobne, autorskie propozycje interpretacyjne wybranych problemów, jak i zbiory artykułów.     Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta Temat „Herbert i sztuka” frapuje mimo upływu lat. „Prywatna” historia sztuki wysoko oceniana przez miłośników eseistyki, a często i przez historyków sztuki, powraca w badaniach herbertologicznych co pewien czas. Niniejszy tom, w skład którego wchodzi spory segment tekstów napisanych przez historyków

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 6-7/2020

  Przedstawiamy Państwu łączony (6-7) numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” – poświęcony dziedzictwu i legendzie „Solidarności”. Powstanie związku zawodowego „Solidarność” w 1980 roku przeorało dogłębnie Polskę oraz było zaczynem głębokich zmian w Europie Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie trwałe zmiany o charakterze strukturalnym nie nastąpiły od razu, lecz niemal po dekadzie, niemniej fakt, że siłowe zdławienie „Solidarności” przez stan wojenny nie unicestwiło idei, które ją ożywiały, świadczy o sile tego ruchu. W bieżącym numerze „Nowego Napisu” nie zajmujemy się raczej dalszymi konsekwencjami zaistnienia wolnego związku zawodowego w państwie komunistycznym – rezerwując sobie prawo do tego w przyszłości. Piszemy za to

Tarcza dla literatów – wsparcie i promocja polskich pisarzy

Instytut Literatury dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje Tarczę dla literatów – program wsparcia dla pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy, których dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa. SARS-CoV-2 w znacznym stopniu dotknął polskie środowisko literackie. Odwołane festiwale i spotkania autorskie, zamknięte księgarnie, opóźnienia na rynku wydawniczym i rezygnacja z niektórych publikacji – wszystko to sprawiło, że ludzie pióra boleśnie, zwłaszcza finansowo, odczuli skutki pandemii i wynikających z niej obostrzeń. Przede wszystkim Autor – Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na honoraria. Celem działania Instytutu Literatury jest bezpośrednie wsparcie autorów, pieniądze są przede wszystkim na zakup licencji

Projekt Kontynuacje dla autorów po debiucie

  Obok istniejącego już Programu Wsparcia Debiutantów otwieramy działający na analogicznych zasadach projekt poświęcony autorom, którzy mają już na koncie co najmniej jedną samodzielną książkę poetycką. Uwaga! Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 zgłoszenia do Projektu przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. Na adres promocja@instytutliteratury.eu należy nadsyłać zgłoszenia zawierające wniosek, projekt książki poetyckiej oraz pisemne zobowiązanie do wydania książki (w razie uzyskania dotacji) od wydawnictwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i udokumentowanym dorobku (min. pięć opublikowanych książek) w nakładzie nie mniejszym niż 300 egzemplarzy. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez komisję, w skład której wejdzie redakcja kwartalnika „Nowy Napis”, współpracujące wydawnictwo otrzyma 6000

Nowe wydanie Trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego

Wydawnictwo Instytutu Literatury ma przyjemność przedstawić Państwu drugie polskie wydanie Trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego. Komysze, W stanicy oraz Droga powrotna ukazały się po raz pierwszy w Londynie w latach 60. XX wieku. W Polsce nie zostały wydane aż do 2018 roku, a i ta edycja jest już praktycznie na rynku niedostępna. Niewielki nakład szybko rozdysponowano. Skąd tak długa nieobecność autora na rodzimym terenie? Józef Łobodowski był postacią budzącą emocje. Młody i gniewny poeta przewodził cyganerii – najpierw lubelskiej, później warszawskiej – i dał się zapamiętać jako niepokorny gwałtownik. Przed drugą wojną światową był redaktorem „proletariackich” lewicowych czasopism. Pozostawał pod wpływem

Go to Top