Wiadomości2019-05-06T14:51:55+02:00

Wiadomości

Rezydencje Artystyczne i Translatorskie dla osób z Ukrainy – wyniki piątej tury

W dniu 21 września 2022 komisja ds. Rezydencji po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły do Instytutu Literatury do dnia 20 września 2022, postanowiła zakwalifikować do „Programu Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” dla osób z Ukrainy oraz przyznać stypendium: Ilarii Szewczuk-Sznajder – 4 miesiące, Olenie Denysewicz - 3 miesiące. A także przedłużyć okres trwania Rezydencji: Olenie Zamoyskiej – 3 miesiące, Mariannie Lelyk – 2 miesiące.   Jednocześnie w związku z wykorzystaniem budżetu przeznaczonego na stypendia, Komisja wstrzymuje nabór dalszych zgłoszeń. Program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 233/DF-VII/2022.

Tarcza dla literatów: 2 mln złotych dla autorów

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z MKDN. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022, podczas którego IL m.in. ogłosił trzy otwarte nabory na wydanie książek, dofinansuje spotkania oraz tłumaczenia literackie. W tym roku Instytut rozdysponuje na ten cel około 2 mln zł. 76 000 zł trafi do autorów na wydanie 8 książek i opracowań literackich – to efekt ostatnich decyzji komisji selekcyjnej

Nowe lektury w liceum. Szkolenia dla nauczycieli z województwa małopolskiego

Instytut Literatury zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w województwie małopolskim. Szkolenia dotyczyć będą projektu „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych”. Uczestnicy otrzymają wartościowe materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Pierwsze szkolenie 8 października w Krakowie.   Nowy kanon lektur Projekt „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych” powstał  w związku ze zmianą szkół licealnych na czteroklasowe oraz wdrażaniem nowej podstawy programowej nauczania języka polskiego. Pojawił się w niej znacznie poszerzony względem dotychczasowego kanon lektur zalecający omawianie w szkołach średnich książek, które nie przedostały się dotąd do masowego obiegu czytelniczego i mogą być nieznane

Nowe lektury w liceum. Szkolenia dla nauczycieli z województwa mazowieckiego

Instytut Literatury zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w wojedzwództwie mazowieckim. Szkolenia dotyczyć będą projektu „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych”. Uczestnicy otrzymają wartościowe materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Pierwsze szkolenie 1 października w Warszawie.   Nowy kanon lektur Projekt „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych” powstał  w związku ze zmianą szkół licealnych na czteroklasowe oraz wdrażaniem nowej podstawy programowej nauczania języka polskiego. Pojawił się w niej znacznie poszerzony względem dotychczasowego kanon lektur zalecający omawianie w szkołach średnich książek, które nie przedostały się dotąd do masowego obiegu czytelniczego i mogą być nieznane

„Poezja jako droga poznania” – seminarium Stowarzyszenia „Hermeneutica”

Stowarzyszenie Filozoficznoliterackie „Hermeneutica” serdecznie zaprasza w dniu 9 września  o godz. 17:00 na seminarium zatytułowane POEZJA JAKO DROGA POZNANIA z udziałem prof. KUL dra hab. Wojciecha Kruszewskiego oraz dr Doroty Kuncewicz (KUL)   Seminarium odbędzie się w Salonie Instytutu Literatury przy ul. Smoleńsk 20. Spotkanie będzie mieć charakter hybrydowy. https://meet.google.com/zdi-yzhp-ntt Warunkiem połączenia jest posiadanie adresu w domenie gogle (gmail).   dr Dorota Kuncewicz – psycholog, adiunkt Katedra Psychologii Klinicznej KUL; w swojej pracy zainteresowania psychologiczne z literaturoznawczymi i semiotycznymi. Autorka licznych prac z zakresu psychologii. Ostatnio wydała m.in. książki Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście (2019) i Odczytać życie. Analiza opowieści

Tarcza dla literatów 2022: Książka II

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022. Instytut Literatury ogłasza kolejny Konkurs dla  autorów – Tarcza dla literatów 2022: Książka II. Przedmiotem są polskojęzyczne książki z zakresu: literatury pięknej, literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń wyżej wymienionych na język polski. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do 15 września 2022 roku projektu książki, pisemnego zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania

Rezydencje Artystyczne i Translatorskie dla osób z Ukrainy – wyniki czwartej tury

W dniu 23 sierpnia 2022 komisja ds. Rezydencji po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły do Instytutu Literatury do dnia 22 sierpnia 2022, postanowiła zakwalifikować do „Programu Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” dla osób z Ukrainy oraz przyznać stypendium: Jarynie Winnickiej - 3 miesiące, Tetianie Pawlinczuk - 1 miesiąc, Denisowi Hryszczukowi - 3 miesiące, Oldze Hembik - 4 miesiące, Tatianie Piankowej - 4 miesięcy, Wiktorii Burlacie – 4 miesiące, Malwinie Korż – 4 miesiące, Natalii Sydiaczenko – 3 miesiące, Hałynie Tkaczuk – 3 miesiące. Rezydentkom i rezydentom gratulujemy!   Zapraszamy do składania aplikacji. Więcej na temat programu Rezydencji literackich tutaj. Program

„Śladami Adama Mickiewicza”: fotorelacja z wyjazdu studyjnego na Litwę

Szanowni Państwo, rok 1822 utrwalił się w powszechnej świadomości jako data pierwszego wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu i początek nowej epoki w historii literatury polskiej. W 2022 roku obchodzimy dwusetlecie tego wydarzenia. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć  z tej okazji był wyjazd studyjny na Litwę – „Śladami Adama Mickiewicza”, który odbył się w terminie 01.08–14.08.2022 i organizowany był przy współpracy z Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim. W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili krzyżackie zamki,  zwiedzili Wilno, Kowno, Kiejdany, zamek w Trokach oraz uczestniczyli w sesji naukowej na Uniwersytecie Wileńskim, odczytach i spotkaniach z tłumaczami. Dzięki naszemu projektowi uczestnicy mogli poznać bliżej świat

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 14/2022

Oddajemy w ręce Czytelników czternasty numer kwartalnika „Nowy Napis”, który poświęcony jest wrażliwości religijnej, szczególnie zaś wyobraźni katolickiej, jej sile i żywotności, której ślady i znaki oddaje kultura literacka. Oprócz tekstów tematycznych – jako wyraz solidarności z walczącą Ukrainą – w kwartalniku zamieszczamy wiersze wojenne.

Letnia wystawa sztuki „Głosy/Voices” w Anglii

Wystawa sztuki Głosy/Voices to połączenie słowa i obrazu. Słowa poety pokolenia lat 50. i obrazy fotografa lat 80. Zestawienie obrazów i słów dwójki artystów tworzy spójną całość. Ilustrację historii zbudowaną przez dwa pokolenia. Wystawa została zainspirowana tomem poezji Jana Polkowskiego Głosy/Voices w tłumaczeniu Charlesa Kraszewskiego, który wzbogaciły fotografie Marii Gąseckiej, zaproszonej przez autora do udziału w przedsięwzięciu. Wystawę będzie można obejrzeć latem w Londynie i Norwich. Cykl wierszy Jana Polkowskiego Głosy nie ma odpowiednika w literaturze polskiej, a nawet światowej. To nie tylko tomik wierszy, ale spójny i jednorodny tematycznie zbiór poetycki, cykl osiemnastu utworów, poświęcony ofiarom masakry na Wybrzeżu

Przejdź do góry